Daidoji Heiwa

Crane Clan * Bushi * Duelist * Kenshinzen

Description:
Bio:

Daidoji Heiwa

Hell and Heaven are in the Hearts of Men tini