Matsu Ayumu

Lion Clan * Bushi * Paragon

Description:
Bio:

Matsu Ayumu

Hell and Heaven are in the Hearts of Men spirehouse